Zooee

עיצוב פשוט ונקי, אינפורמציה נגישה וביצוע חלק שלא יעסיק אותנו בפרטים היו הדגשים שהצבנו לבניית האתר.
החברה יישמה את כל אלו בדרך שעלתה על כל הציפיות.
החל מהצעות עיצוב ומחיר שונות מהן נבחרה ההצעה המתאימה ביותר ועד הקמת תשתית מודולרית שמאפשרת פיתוח נוסף של האתר במחירים הגיוניים ללא צורך בשינויים דרמטיים.
ומעבר לכל אלו, היחס האנושי והדאגה לפרטים הפכו את העבודה עם Lionways לחוויה (שהסתיימה לשימחתינו עוד לפני הדדליין).

Zooee.

חותמת
email
למכתב הבא