ארי עמית

העבודה התבצעה במהירות וביעילות תוך שימת לב לרוח הפרויקט ולאספקטים שאני כלקוח הדגשתי כחשובים. הרגשתי היתה ש-Lionways משקיעה מחשבה ורגש רבים בפרויקט ולוקחת אותו ברצינות רבה. אין לי שום ספק שבפרויקט הבא אבחר ב-Lionways שוב.

ארי עמית.

חותמת
חותמת
email
למכתב הבא למכתב הקודם